Jura marmer

Jura marmer wordt gedolven dicht bij de beroemde Archaeopteryx* steengroeven in Solnhofen (Duitsland) dat het niet verwonderlijk is deze steen kan ook rijk aan fossielen kan zijn. Jura kalksteen wordt vaak aangeduid als Jura marmer, omdat het zich makkelijk en mooi laat polijsten. De glans van Jura, doet denken aan die van een marmersoort. Jura wordt gedolven in de ‘Fränkische Jura’ (Fränkische Alb), uit een aantal steengroeven in het Altmühltal Naturpark. De regio is beroemd om zijn rijke fossiele fauna. Het is dan ook niet verrassend dat Jura kalksteen veel goed bewaard gebleven mariene fossielen bewaart (vooral ammonieten).

Vloeren

De kleur van Jura marmer varieert van crème en beige tot grijs afhankelijk van welk niveau in de steengroeven van de steen wordt gewonnen. Jura marmer is altijd gevlekt met wit. De steengroeven werden geopend in de jaren 1830, om enorme hoeveelheden Jura marmer te leveren om het Walhalla, de klassieke Griekse tempel op de Rine bij Donaustauf, te bouwen. Sindsdien is Jura marmer gebruikt voor de Reichstag in Berlijn, het Sadler’s Wells Theatre in Londen, het John Wayne Airport in Californië, en talloze andere projecten over de hele wereld. De naam Jura marmer komt van de periode waarin deze kalksteen is ontstaan. Jura is de Duitse en Nederlandse vertaling van ‘Jurassic’ (bekend van de film Jurassic Park).

Geologische beschrijving

Jura marmer is een late Jura (periode) fijnkorrelige kalksteen met verspreide fossielen waaronder ammonieten, tweekleppigen,  zee-egels en andere fossiele resten.

Toepassing

Bestrating, muurbekleding; andere interieur architectonische toepassingen

*Begin zeventiger jaren kocht, Friedrich Müller, de burgemeester van Solnhofen, en geologisch verzamelaar, van een handelaar, een gebroken steenplaat waarop te zien was dat er zich een fossiel in bevond. Lange tijd bleef het object onaangeroerd in zijn opslagruimte liggen tot hij midden jaren tachtig besloot het te gaan prepareren. Al snel kwam een skelet tevoorschijn, waarin hij een exemplaar van Compsognathus meende te herkennen. Wel viel hem op dat de staart te kort was en daarom beitelde hij zorgvuldig de ontbrekende wervels in het kalkgesteente uit en verfde die een overeenkomend donkerbruin zodat het skelet nog mooier leek. In oktober 1987 besloot de gemeente Solnhofen de enorme verzameling van hun oud-burgemeester aan te kopen. De directeur van het naburige Jura-Museum, Günther Viohl, werd verzocht een inventarisatie van de stukken uit te voeren. Toen die Müllers huis op 11 november 1987 bezocht, werd hem de compsognathus geopenbaard. Viohl werd daardoor echter meer verrast dan Müller had verwacht, want de museumdirecteur herkende het aan de grote handen direct als een exemplaar van Archaeopteryx.  Het specimen is verreweg het grootste exemplaar van Archaeopteryx dat tot nu toe gevonden is. Dat was voor Andrzej Elzanowski in 2001 de hoofdreden het als een apart geslacht en soort te benoemen: Wellnhoferia grandis. De geslachtsnaam eert Wellnhofer. De soortaanduiding verwijst naar de grootte.

jura marmer

Technische informatie

Type material
Quarry Location
Availability
Prevailing market
Compressive strenght
After freezing
Ultimate tensile strenght
Coef. thermal expansion
Water absorption
Impact test
Frictional wear test
Bulk density

Marble
Germany
Medium
Worldwide
1300/kg cm2
1420/kg cm2
137/kg cm2
0,0011 mm/m°C
0,73%
32,00 cm
4,43 mm
2710 kg/m3

CONTACT