Noir De Mazy

Als we het hebben over zwart marmer, dan gaat het vaak over het pikzwarte marmer dat men in de 17e eeuw gebruikte voor schouwen; genaamd Noir de Mazy. Diverse bronnen beweren dat de Romeinen al een halve eeuw voor Christus zwart marmer wonnen uit groeves in België. Echter, is pas aan het eind van de 18e eeuw, ten tijden van de Franse Revolutie, het delven van zwart marmer echt goed op gang gekomen.

Groeve

Het delven van zwart marmer is erg arbeidsintensief. Noir de Mazy wordt namelijk gewonnen in een ondergrondse mijn. Hier is het werk veel complexer dan bij de open groeves aan het aardoppervlak. Aan het eind van de 19de eeuw werden de lagen Belgisch Zwart Marmer vooral rondom Golzinne ontgonnen. Deze steenader strekt zich zo’n 12 kilometer uit tot Emines. De diepte van de lagen varieerde van 9 tot 12 meter met een helling van ongeveer 18 graden (!). Het zwarte marmer werd gevonden in regelmatige lagen gescheiden door waardeloos bitumineus Leisteen. De marmer-aders zelf varieerden in dikte van 5 cm tot ongeveer 1,5 meter. De dikkere lagen die de betere steen opleverden lagen meestal ook dieper.

In 1825 waren er drie marmer groeves actief in het gebied van Mazy. De opbrengst verminderde in de loop van deze eeuw, doordat de ligging van goede marmer- aders diepere mijnoperaties vereiste. Deze mijnarbeid werd gestart 1859. Blokken marmer werden vrij gemaakt met explosieven. Het water was hierdoor de mijnwerkers hun grootste vijand. Één fabrikant had omstreeks de eeuwwisseling een mijn op 76 meter diepte, waarbij pompen het water afvoerden met een snelheid van 50 kubieke meter per uur. Lange tijd zijn de ondergrondse groeves wegens veiligheidsoverwegingen gesloten geweest.

Prijs Noir de Mazy

Heden ten dage wordt het marmer nog altijd ondergronds ontgonnen. Met explosieven worden de diverse lagen van elkaar losgemaakt, waarna voorzichtig blokken marmer uit de mijn gezaagd worden. Deze worden met een heftruck op hormonen aan het oppervlak gebracht waarna verder bewerkt. Een erg tijdrovende en specialistische klus, in tegenstelling tot de bovengrondse groeves. Daarnaast is er erg veel materiaalverlies bij het ondergronds delven. Jaarlijks wordt er tussen de 400 en 500 kubieke meter steen naar boven gebracht waarvan er slechts 250 kuub Noir de Mazy geschikt is voor de verkoop. Een andere fraaie zwarte marmer is de Marokkaanse Fossil Black uit de Sahara.

Noir de Mazy

Technische informatie

Type material
Quarry Location
Availability
Prevailing market
Compressive strenght
After freezing
Ultimate tensile strenght
Coef. thermal expansion
Water absorption
Impact test
Frictional wear test
Bulk density

Marble
Belgium
Scarse
Worldwide
988/kg cm2

122/kg cm2
0,0041 mm/m°C
0,13%
27,00 cm

2689 kg/m3

CONTACT